ประวัติความเป็นมา

June 2001 ก่อตั้ง บริษัท HKS (THAILAND) CO.,LTD. และ ก่อตั้งบริษัท HKS-IT CO.,LTD. เป็นบริษัทในเครือ
May 2009 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
October 2009 กำหนดฐานที่ตั้งโรงงาน และนำเข้าเครื่องจักร
November 2009 ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
February 2010 เริ่มใช้งานเครื่องจักร และสรรหาบุคลากรเพื่อทำการฝึกอบรม
April 2010 เริ่มใช้งานเครื่องจักรอย่างสมบรูณ์แบบ
May 2010 ทำการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
(จัดสรรผลิตภัณฑ์ให้ภายในประเทศ ในแถบเอเชีย ญี่ปุ่น และประเทศในแถบอเมริกา)
December 2010 ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001
January 2011 เริ่มโครงการการผลิตงาน OEM
March 2013 ก่อตั้งแผนกขายงาน OEM
September 2013 เริ่มงานขาย OEM ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ
Dec 2016 ก่อสร้างโรงงานใหม่แล้วเสร็จ