จากเทคโนโลยีที่เราได้พัฒนาขึ้นสำหรับการ Tuning ผลิตภัณฑ์หลังการขาย ของ HKS และในปัจจุบันเรามุ่งเน้นการจัดหางาน OEM ให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในประเทศ

ไม่เพียงแค่ในประเทศญี่ปุ่น ในประเทศไทยเราได้มีการผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยี และ KNOW-HOW เป็นของเราเอง และเรายังผลิตงานท่อไอเสียให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อีกด้วย

เราได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยสำนักงานใหญ่ของ HKS ในประเทศญี่ปุ่น และเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการผลิตให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเรา

สำหรับโรงงานผลิตท่อไอเสียของเราในประเทศไทย ได้รับการรับรองคุณภาพโรงงานระบบ ISO9001 และเราสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในประเทศได้เป็นอย่างดี