การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Layout Researching

Sound Test


Output Test

3D/CAD


  • กระบวนการวิจัยและพัฒนาของเรา ทาง HKS Co.,Ltd สำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นได้ทำการวิจัยและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
  • สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราในประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจาก HKS (THAILAND) CO.,LTD
  • เพื่อดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเรากับรถยนต์ในประเทศไทย โดย HKS Co.,Ltd เป็นผู้กำหนดคุณสมบัติและการออกแบบทั้งหมด