การตรวจสอบ บรรจุภัณฑ์ และการส่งมอบ

1. การตรวจสอบ


เราทำการตรวจสอบรูปลักษณ์ และขนาดของผลิตภัณฑ์โดยเครื่องมือตรวจสอบต้นแบบ และการตรวจสอบรอยรั่วเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูง

2. การบรรจุภัณฑ์

3. การส่งมอบ


  • การตรวจสอบงานต้นแบบและงานขายส่งมอบ รวมถึงการบรรจุภัณฑ์ของเรา ใช้มาตราฐานเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ของ HKS Japan