การผลิต

1. การดัดท่อ

ตัดท่อ ⇒ ดัดท่อ ⇒ ขัดปลาย ⇒ ตัดท่อแบบ 2D


2. การประกอบหม้อพัก

  • หม้อพักมีแบบรูปทรงรี และลูกกระบอก
  • Adventax Glass Wool ที่มีความทนทาน และทนความร้อนได้ดีนั้น ถูกใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตหม้อพักของเรา

Advantex เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ Owens Corning.


3. การเชื่อมงาน

  • ส่วนปลายท่อ ทำการเชื่อมด้วย Tig welding
  • เราทำการเชื่อมบนเครื่องมือตรวจสอบต้นแบบ (เหมือนกับผลิตภัณฑ์ของ HKS Japan)
  • และเรามีทักษะการเชื่อมเฉพาะตัว