OEM Muffler

จากเทคโนโลยีที่เราได้พัฒนาขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ของ HKS และในปัจจุบันเรามุ่งเน้น งานท่อไอเสีย OEM ให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในประเทศ
เราได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยสำนักงานใหญ่ของ HKS ในประเทศญี่ปุ่น และเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการผลิตให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเรา
สำหรับโรงงานผลิตท่อไอเสียของเราในประเทศไทย ได้รับการรับรองคุณภาพโรงงานระบบ ISO9001
และเราสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในประเทศได้เป็นอย่างดี