การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบ


การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ก่อนจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเรา เราได้มีการตรวจสอบขนาด รูปลักษณ์ รอยรั่ว และคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด