เทคนิค

เส้นใยแก้วเส้นเดี่ยว*1 Adventax glass wool*2 เป็นวัสดุที่เรานำมาใช้ในการลดเสียง และรักษาคุณภาพของเสียงหลังการใช้งานเป็นเวลานาน

เส้นใยแก้วแบบไฟเบอร์ธรรมดา

เส้นใยแก้วเส้นเดี่ยว Advantex Glass Wool

Advantex グラスウール

การรวมเส้นใย


  • เราปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของการลดเสียง โดยเลือกใช้วัสดุเส้นใยแก้วเส้นเดี่ยว Advantex Glass Wool
  • นอกจากนี้อุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การสะสมองค์ความรู้ในการปรับปรุงการลดเสียงรบกวนและการพัฒนาอื่นๆนอกเหนือจากนี้ เราจะยังคงพัฒนาประสิทธิภาพของเราอย่างต่อเนื่อง
  • เมื่อเปรียบเทียบ Advantex glass wool กับเส้นใยแก้วอื่นๆในท้องตลาด เส้นใยแก้วเส้นเดี่ยวของเรา สามารถทนทานต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี ลดผลกระทบการตรึงของเส้นใยจากปริมาณไอเสีย และลดการเสื่อมคุณภาพของเส้นใยในการใช้เป็นเวลานาน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีอายุการใช้งานยาวนาน
  • การผลิตทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เราใช้เส้นใยแก้วเส้นเดี่ยว Advantex glass wool โดยมีมาตราฐานคุณภาพเดียวกัน

*1 เป็นเส้นใยที่ต่อเนื่องมีความยาวประมาณ 750 กิโลเมตร และมีความละเอียดถึง 35 ไมครอน
*2 Advantex เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ Owens Corning.

ลักษณะการทนความร้อนของเส้นใยแก้ว

Temperature Normal glass wool Advantex
300℃ (อุณหภูมิไอเสียปกติ) ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
700℃ (อุณหภูมิความร้อนต่ำ) เริ่มมีการสูญเสียความยืดหยุ่น ไม่เปลี่ยนแปลง
800℃ (อุณหภูมิความร้อนสูง) ความยืดหยุ่นต่ำ เริ่มมีการสูญเสียความยืดหยุ่น
900℃ (อุณหภูมิการเผาไหม้ต่ำ) หลอมละลาย ไม่ยืดหยุ่นเท่าที่ควร
ใยแก้ว Advantex ทนความร้อนได้สูงกว่า 100℃

*3 Heat Set/การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่เกิดจากความร้อน ทำให้เส้นใยแก้วขาดความยืดหยุ่น
*4 Sintering/การละลายของเส้นใยแก้วโดยการถูกทำให้ไหม้